0334072727

Thẻ: bác sĩ

Máy chiếu trong phiên tòa hình sự

Hình ảnh nói lên thông điệp ứng dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến, kể cả trong phiên tòa hình sự mang tính trang nghiêm.

Tìm Nhanh

Xu Hướng